O nás

Projektová kancelář působí na trhu od r. 2004 po přechodu projektantů ze zaměstnaneckého poměru do soukromé činnosti. Zabýváme se  následujícími činnostmi pro soukromé i veřejnoprávní investory:

  • Zpracování dokumentace stavby v oboru vodního hospodářství a krajinného inženýrství, převážně staveb veřejného vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace a čistíren odpadních vod do 2000EO.
  • Zpracování dokumentace polních a lesních cest a účelových komunikací
  • Provádění inženýrské činnosti, tj. projednání projektové dokumentace s orgány státní správy a místní samosprávy a se správci podzemních investic, včetně  zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení
  • Zpracování kontrolního rozpočtu stavby s výkazem výměr pro zadání stavby

 

formou subdodávek zajišťujeme také:

  • Geodetické zaměření
  • Inženýrsko geologický průzkum
  • Odborné posudky, např. ke změně krajinného rázu, ke zdrojům znečišťování

 

autorizované osoby:

Ing. Liběna  K n a p o v á – autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství

 

Pro shora uvedené činnosti kancelář disponuje potřebným technickým zařízením, výpočetní a tiskací technikou a plně kvalifikovanými a zkušenými pracovníky.

Kancelář poskytuje na zhotovená díla standardní záruční lhůty, případně jiné služby, dohodnuté v rámci smlouvy.

Mezi hlavní priority firmy patří:

  • kvalita zhotoveného díla včetně termínového plnění
  • realizace díla za co nejnižšího možného finančního zatížení investora – objednatele
  • poskytování výhodných smluvních a platebních podmínek

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nejnovější příspěvky

Archivy