o nas

O nás

Posted on 4.2.2017

Projektová kancelář působí na trhu od r. 2004 po přechodu projektantů ze zaměstnaneckého poměru do soukromé činnosti. Zabýváme se  následujícími činnostmi pro soukromé i veřejnoprávní investory: Zpracování dokumentace stavby v oboru vodního hospodářství a krajinného inženýrství, převážně staveb veřejného vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace a čistíren odpadních vod do 2000EO. Zpracování dokumentace polních a lesních cest a účelových komunikací Provádění inženýrské činnosti, tj. projednání projektové dokumentace s orgány státní správy a místní samosprávy a se správci podzemních investic, včetně  zajištění územníhoRead More

Nejnovější příspěvky

Archivy